Документи


Условия за отпускане на стипендии за 2 срок на учебната 2017/2018 година в ПГМЕТ „Девети май“

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ за 2017 г.

Бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ за 2017 г.

Годишен план за работата на ПГМЕТ през учебната 2017/18 г. – ЧАСТ 1

Годишен план за работата на ПГМЕТ през учебната 2017/18 г. – ЧАСТ 2

Годишен план за работата на ПГМЕТ през учебната 2017/18 г. – ЧАСТ 3

Мерки за повишаване на качеството на ПОО

План за работата на комисията по етика през уч. 2017/18 г.

План за изпълнение на стратегията за развитие за уч. 2017/18 г.

Правилник за дейността на ПГМЕТ за учебната 2017/18 г.

Приложения към УУП

Програма за приобщаване на учениците

Свободни места за ученици за учебната 2017/18 г.

УУП 8 и 9 клас

Форми на обучение в ПГМЕТ

Условия за отпускане на стипендии за учебната 2017/2018 година в ПГМЕТ „Девети май“

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ за първото деветмесечие на 2017 година

Превенция на насилието и агресията добри практики

Информация за социалните услуги в общността за деца

Държавна агенция закрила на детето

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за шестмесечието на 2017 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първото тримесечие на 2017 г.

Условия за отпускане на стипендии за 2 учебен срок 2017 г. на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

Информация за изпълнението на делегирания бъджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за деветмесечието на 2016 г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за шестмесечието на 2016 г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2016 г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2015 г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първо деветмесечие на 2015 г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първоо шестмесечие на 2015 г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2015 г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2014г.

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2013г.

 

Правилник за дейността на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

Мерки за повишаване на качеството на ПОО в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

Годишен план за дейността  2016-2017 г. на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг 

Стратегия за 2016-2020 година на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг 

Стратегия за превенция на отпадането на учениците 2016-2018 г. от ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

Програма  за предоставяне на равни възможности в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

Правила за отпускане на стипендии 2016/2017 уч. г. в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

Допълнителен час по физическо възпитание и спорт в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг уч. 2016/2017 г.

Училищни учебни планове за 2016 г. на специалностите в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг