ЕРАЗЪМ +


ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг е партньор по проект Иновативни материали за ПОО за професионалната област „Машиностроене, металообработване и металургия“ (3MVET).

Проектът е финансиран с подкрепата на програма ЕРАЗЪМ +.

За повече подробности линк към проекта  http://www.3mvet.eu/en/news/3mvet-first-meeting