Партньори


Предприятия – партньори на ПГМЕТ „Девети май”   за взаимно сътрудничество учебна 2013/2014 г.

 

Партньори на ПГМЕТ "Девети май"

Партньори на ПГМЕТ „Девети май“

 „Палфингер продукционстехник България” ЕООД-гр. Червен бряг;

КТ „ЕТА-М. ЖЕЛЕВА”-гр. Червен бряг, ул.  „В. Левски” №1;

„ДЕНДРИТ – ПЛАСТИКА” – ООД – гр. Червен бряг

„АУТО Христо 81” – ЕООД – гр. Червен бряг

ЕТ „Хачи – 2003 – Пламен Маринов” – гр. Червен бряг

„ВВС Пласт” – ЕООД – гр. Червен бряг

ЕТ „БСВТ – Борислав Тотев”