Прием на ученици


В ПГМЕТ „Девети май“ – гр. Червен бряг за учебната 2018/2019 година ще се приемат ученици след завършено основно образование – прием в VІІІ клас.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Свидетелство за завършено основно образование /7 клас/
  • МЕДИЦИНСКО свидетелство от личния лекар
  • Служебни бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и математика

 

Специалности

Професия / Специалност Срок на обучение Балообразуване
Тест І предмет ІІ предмет
1. Машинен техник / Машини и системи с ЦПУ  

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

Математика

 

Физика

2. Машинен техник / Машини и системи по заваряване – дуална форма на обучение  

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

Математика

 

Физика

3. Техник на компютърни системи / Компютърна техника и технологиис разширено изучаване на АЕ  

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

Математика

 

Физика

4.  Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника  

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

Математика

 

Физика

 

ГРАФИК

за организиране приемането на ученици за учебната 2017/2018 година

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема 20 – 26.06.2018 год.
2. Обявяване на списъците с приетите на І-ви етап на класиране До 03.07.2018 год.
3. Записване на приетите ученици на І-ви етап на класиране или подаване на заявления за участие във ІІ-ри етап на класиране 04 – 06.07.2018 год.
4. Обявяване на списъците с приетите на ІІ-ри етап на класиране До 12.07.2018 год.
5. Записване на приетите ученици на ІІ-ри етап на класиране 13 – 17.07.2018 год.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след ІІ-ри етап на класиране До 19.07.2018 год.
7. Подаване на документи за участие в ІІІ-я етап на класиране 20 – 24.07.2018 год.
8. Обявяване на списъците с приетите на ІІІ-я етап на класиране До 26.07.2018 год.
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27 – 30.07.2018 год.
10. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване Определя се от директора

до 11.09.2018 год.