Ръководство


Директор: инж. Емил Тодоров

 

Заместник-директор по учебна дейност: инж.Наталия Нанкова

Помощник директор

Заместник-директор по производствена дейност: инж.Сашо Иванов

Помощник директор