Състезания


Успех на олимпиадата по техническо чертане 2014г.

 

На областния кръг на Тринадесетата олимпиадата по техническо чертане, проведен в гр. Плевен на 21.03.2014 год. в Центъра за ученическо, техническо и научно творчество ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг се представи с двама ученика. Това са Пламен Стоянов Гормански от ХІ б клас и Мирослав Николаев Стоянов от ХІІ а  клас. Участваха 17 ученика от 4 Професионални гимназии в област Плевен. Учениците решаваха 2 задачи – изработка на работен чертеж на машинен елемент и детайлиране от сборен чертеж.

Отлично се представи Пламен Стоянов Гормански, който е предложен за участие в Националния кръг Тринадесетата олимпиадата по техническо чертане в гр. Севлиево на 25 и 26.04.2014 год. Успехът се дължи на старанието на ученика и получените знания и умения по изучавания предмет в ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг.

 

Национално състезание „Най -добър техник в машиностроенето“ 2014г.

 

m

На 15 март 2014 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

 

Гости на състезанието

инж. Емилия Попова – Симеонова – държавен експерт в Министерство на образованието и науката – София;

инж. Пенка Ганова – представител на Национална агенция по професионално образование и обучение – София;

инж. Таня Димитрова – старши експерт в Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново;

m2

Представители на Технически университети от страната.

За участие в състезанието бяха допуснати 72 участници от 35 училища, от които се явиха 64.

Ученикът Николай Атанасов Стоилов от Карлово изтегли тест-вариант № 2.

 

Участниците от ПГМЕТ „Девети май“

ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг участва с 3 ученика – Пламен Стоянов Гормански – от ХІ б клас – заел 20-то масто, Мирослав Николаев Стоянов от ХІІ а клас и Златко Сандов Маринов от ХІІ а клас. Отборно ПГМЕТ „Девети май” е на 14-то място.

 

Регинален кръг на състезанието „Най – добър млад автомонтьор и водач на МПС” 2014г.

 

На проведения регионален кръг на състезанието „Най – добър млад автомонтьор и водач на МПС” на 21 и 22.03.2014 год. в гр. Плевен ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг участва с отбор излъчен на училищния кръг на състезанието в състав: Бисер Божидаров Витков – от ХІІ а клас, Кристиан Емилов Крумов – от ХІІ а клас, Марин Стефанов Лалов – от ХІ б клас и Станислав Иванов Стойчев – водач от ХІ б клас. Състезаваха се 8 професионални гимназии от Плевенска, Ловешка и Великотърновска области.

В отборното комплексно класиране  ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг е на четвърто място със 128,50 точки, в отборното класиране „Най – добър млад водач на МПС” ПГМЕТ „Девети май” е на пето място с 49 точки, в отборното класиране „Най – добър млад автомонтьор ПГМЕТ „Девети май” е на четвърто място, в индивидуалното класиране ”Най – добър млад водач Станислав Иванов Стойчев е на трето място с 62 точки, а в индивидуалното класиране „Най – добър млад автомонтьор” Кристиан Емилов Крумов е на седмо място.

 

Училищен, регионален и национален кръг на националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ 2012г.

 

Многообразен и динамичен е училищният живот в ПГМЕТ “Девети май“ – гр.Червен бряг.

Времето се опитва да догони младежкия ентусиазъм, който кипи тук, защото „новите идеи се нуждаят от пространството на знанията, уменията и енергията”.

На 21.02.2012 год. в кабинета по учебна практика на училището беше даден старт на състезанието в което учениците показаха своите знания и умения в областта на приложната електроника. Състезанието бе проведено съвместно с „ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС – ООД” – гр.Горна Оряховица, чиито представители определиха и наградиха отличилите се с бързина, сръчност и точност.

Резултатите, постигнати на това състезание, класираха учениците от ПГМЕТ “Девети май“ – гр.Червен бряг за регионален кръг на състезанието по приложна електроника „Мога и зная как” измежду 40 училища  (ІІ възрастова група ХІ – ХІІ клас).

Отличието даде възможност за отбора на ПГМЕТ “Девети май“ – гр.Червен бряг да премери знания и умения на регионалното състезание в гр.Габрово. Резултатите от регионалния кръг проведен в гр.Габрово е второ място отборно и право на участие в националния кръг на състезанието на 19 и 20 април в гр.Пловдив, по време на провеждане на Панорамата на професионалното образование.

Учениците които участваха и представиха училището на регионалния и националния кръг са Тихомир Станиславов Трифонов и Георги Иванов Георгиев с ръководител инж.Валери Лунголов.

Гордост за Червен бряг е, че учениците от ПГМЕТ “Девети май“ – гр.Червен бряг могат и знаят как да покоряват новите върхове на електрониката, да прославят своето училище и своя град!

 

Регионален кръг на състезание „ Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС” в ПГТ „ Проф. Цветан Златаров „-гр. Плевен

 

На 16 и 17 март 2012 год. В ПГТ „ Проф. Цветан Златаров „-гр. Плевен се проведе регионалния кръг на състезанието „ Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. В състезанието взеха участие седем отбора : ПГТ  „ Проф. Цветан Златаров „-гр. Плевен, ПГМЕТ-гр Ловеч, ПГМЕТ –гр. Троян, ПГ „Проф.Д-р Асен Златаров”- гр. Свищов, ПТГ „ Васил Левски „- гр.Горна Оряховица, ПГТЛП гр.-Левски и ПГМЕТ „ Девети май” гр. Червен бряг.

Отборът на ПГМЕТ „ Девети май” с ръководител- инж. Радослав Иванов и състезатели- Момчил Йотов Мицов, Иван Пламенов Петков, Йонко Кирилов Сашов и Михаил Николаев Найденов представиха достойно училището, като заеха пето място в отборното комплексно класиране, а състезателят ни  Йонко Кирилов Сашов зае почетното трето място в индивидуалното класиране за НАЙ – ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР.

 

Участие в национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ 2012г.

 

Вече 12 години ПТГ „В. Левски” – гр. Горна Оряховица е домакин на зонален конкурс по машиностроене, който от 2008/09 год. става национален. Изпитните материали се подготвят от екип, който включва представители от ТУ – гр. Габрово. Състезанието е теоретично и се състои от тест, съдържащ 40 въпроса и приложно – творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение. Участниците работят в продължение на 3 учебни часа. Най – добре представилите се, се приемат за редовни студенти в ТУ – гр. Габрово.

Години наред, наши участници в преименуваното състезание „Най – добър техник в машиностроенето” – национален кръг, се представят успешно, получават отлични оценки и продължават образованието си в ТУ – гр. Габрово.

На 16 и 17 март 2012 год. ПГМЕТ „Девети май” бе представена от 2 ученика от 12-а клас – Никола Цветков Николов и Веселин Иванов Йорданов, които мериха знания със още 61 ученика от 21 града в България.

От тази година, съгласно решение на Академичния съвет на ТУ – гр. Варна, покрилите определен брой точки, получават оценка, която се признава за приемен изпит.

Тази година, за втори път, основен спонсор на състезанието е ЕСД България, който награждава класиралите се на първите три места и техните ръководители с тридневна екскурзия в Германия.