Успех


Проект „УСПЕХ“-2011/2015г. в ПГМЕТ „Девети май“ гр.Червен бряг

 

Проект "Успех" в ПГМЕТ "Девети май"

Проект „Успех“ в ПГМЕТ „Девети май“ гр.Червен бряг

 

Целите

Сред целите му са мотивация на учениците за общуване в класните стаи и стимулиране на извънкласната дейност в училище.

imagesПартньорите

На 01.02.2012 година стартира участието ни в проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”,„Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /УСПЕХ/. Проектът се реализира по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” и е един от трите мащабни проекта, по които министерството ще работи в близките три години.

Участниците

Целевата група са всички държавни и общински училища, без средищните училища. Той е насочен към организиране на времето на учениците в България и в него за учебната 2011/2012 година се включват 1307 училища, 149 888 ученика, а формите за извънкласни дейности са разпределени в 12 238 групи.

Стойност

Общата стойност на проекта е 100 000 000 лв. за цялата страна. На всеки ученик се полагат 185 лв. годишно за материали, консумативи и др.

 

В ПГМЕТ „Девети май” 2014/2015г.

В ПГМЕТ „Девети май” за тази учебна 2014/2015 година се включиха 77 ученика разпределени в 6 групи за извънкласна и извънучилищна дейност, разпределени както следва:

 

Клуб „Млад Еколог“ – ръководител Светла Лакова

Клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве” – ръководител Людмила Михайлова

Клуб „Уеб дизайн“ – ръководител Галина Георгиева

Клуб „Училищни и народни празници” – ръководител Мария Горанова

Ателие „Декоративни техники” – ръководител Кирилка Печева и инж.Любка Тодорова

Студио за електронна музика – ЛУУПЕРФЕН – ръководител Иван Печев

 

В ПГМЕТ „Девети май” 2013/2014г.

В ПГМЕТ „Девети май” за тази учебна 2013/2014 година се включиха 31 ученика разпределени в 3 групи за извънкласна и извънучилищна дейност, разпределени както следва:

 

„Млад Еколог“ – ръководител Светла Лакова

„Уеб дизайн“ – ръководител Галина Георгиева

„Млад Конструктор в приложната електроника“ – ръководител Валери Лунголов