Ученици


Списък на класовете по специалности и класните им ръководители

Компютърна техника и технологии-редовна форма класен ръководител Мирослав Михайлов
Компютърна техника и технологии-редовна форма класен ръководител Галина Георгиева
Машини и системи с ЦПУ-1/2-редовна форма Автотранспортна техника-1/2-редовна форма класен ръководител Людмила Михайлова
Машини и системи с ЦПУ-1/2-задочна форма Автотранспортна техника-1/2-задочна форма
10а Компютърна техника и технологии-редовна форма класен ръководител Цветелина Петрова
10б Машини и системи с ЦПУ-1/2-редовна форма Автотранспортна техника-1/2-редовна форма класен ръководител инж. Галина Ганева
11а Компютърна техника и технологии-редовна форма класен ръководител инж. Валери Лунголов
11б Машини и ситеми с ЦПУ-1/2-редовна форма Автотранспортна техника-1/2-редовна форма класен ръководител инж. Радослав Иванов
11в Машини и системи с ЦПУ-задочна форма  класен ръководител
12а Компютърна техника и технологии-редовна форма класен ръководител Мария Горанова
12б Машини и ситеми с ЦПУ-1/2-редовна форма Автотранспортна техника-1/2-редовна форма класен ръководител инж.Иван Борисов