Училищно настоятелство


Сдружение училищно настоятелство ПГМЕТ „9-ти май”

съгасно заповед №РД-09-332/ 07.04.2003г. на Министъра на МОН

 

Таня Йорданова Стефанова – Председател

Петъо Димитров Йотов

Георги Петров Георгиев

Димитринка Цветанова Иванова

Емил Дончев Тодоров

Пламен Витков Цветанов

Илиян Ценов Вълов

Кирил Йорданов Керемедчиев

Цеца Илиева Иванова

Пешо Иванов Пешев