Учители


Учителите на ПГМЕТ „Девети май” гр. Червен бряг

Учителите на ПГМЕТ "Девети май"

Учителите на ПГМЕТ „Девети май“

Името и авторитета на училището се гради от неговите учители. Мисията на учителя е със своя професионализъм да създава не само специалисти, но и достойни хора.

Заслуга за развитието и просперитета на ПГМЕТ “Девети май” имат всичките 200 учители, оставили своя диря през годините. В момента професионалното и техническо обучение се осъществява от 12 инженери и специалисти в различни области.

Значителен е техния принос за подготовката на средни техници в областта на електрониката, машиностроенето, транспорта и леката промишленост. На висота е преподаването на общообразователните дисциплини. Тук се трудят високо квалифицирани учители, със свой принос в подготовката на учениците.

Учителският колектив следва традициите на своите достойни предшественици като ги развива и обогатява с най-новите педагогически и научни достижения. Учителската колегия непрекъснато се обновява и сега в гимназията работят 15 млади специалисти с висше образование.

Благодарение на неспокойния и търсещ дух и на постоянния стремеж към самоусъвършенстване се изгражда съвременния облик на учителския колектив на ПГМЕТ “Девети май”, отстояващ убеждението, че светът не само трябва да бъде обяснен, но и променен.

 

Списък на настоящите учители в ПГМЕТ „Девети май” гр. Червен бряг

инж. Емил Дончев Тодоров Директор
инж. Наталия Веселинова Нанкова Заместник-Директор учебна дейност
инж. Сашо Иванов Плючарски Заместник-Директор производствена част
Мария Димитрова Горанова Български език и литература
Цветелина Петрова Петрова Български език и литература
Иван Симеонов Печев Английски език
Поля Иванова Владимирова Английски език
Кирилка Любенова Печева Руски език
Физика
Ани Николаева Минкова Информатика и информационни технологии
Галина Димитрова Георгиева Информатика и информационни технологии, Математика
Людмила Петрова Михайлова Биология и здр. образование, Химия и опазв. на околната среда
Мирослав Михайлов История и цивилизация
Илиян Здравков Илиев Физическо възпитание и спорт
Георги Стоянов Колев Психология и логика
География и икономика
инж. Любка Стефанова Тодорова Професионална подготовка – машиностроене
инж. Галина Янкова Ганева Професионална подготовка – машиностроене
инж. Иван Симеонов Борисов Професионална подготовка – автотранспортна техника
инж. Радослав Димитров Иванов Професионална подготовка – автотранспортна техника
Ангел Георгиев Върбанов Професионална подготовка – автотранспортна техника
инж. Галин Цветанов Ганев Професионална подготовка –  компютърна техника и технологии
инж. Валери Милков Лунголов Професионална подготовка –  компютърна техника и технологии