Архив по дни: 06.04.2017


Представителна изява на група по интереси „Приложна електроника” в ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг

На 04.04.2017 година в Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май” гр. Червен бряг, ученици-участници в група по интереси „Приложна електроника” и техният ръководител  Валери Лунголов  участваха в първата представителна изява на групата по Проект „Твоят час“– Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ „ Гости на събитието бяха  г-н Емил Тодоров-директор на гимназията, г-н Сашо Иванов-помощник директор, г-ца Галина Георгиева-преподавател по математика и […]